News

Утвърдени са стандартите за организация на дейностите в училище и за статута на учителите

Date:
Вицепремиерът и министър на образованието и науката Меглена Кунева утвърди  още три държавни образователни стандарта във връзка с влезлия в сила от 1 август 2016 г. Закон за предучилищното и училищното образование и необ...

За първи път ще се разработват специални инструменти за кариерно ориентиране на учениците

Date:
За първи път в България ще се разработват специални инструменти за кариерно ориентиране на учениците, които са застрашени от отпадане от училище. Това ще бъде направено в рамките на проект, финансиран от Оперативната програма...